Nejste přihlášeni. Některé části modulu vyžadují autorizaci.
||

Ceníky prací

Ceník prací obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby.

Základní položky v ceníku prací se člení do struktury výše popsané a následně dle TSKP. Položky obsahují normu, která definuje spotřebu zdrojů (materiál, profesi a stroj) nutných pro její realizaci.

HSV

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Ceníky materiálu

Ceník materiálů a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu. Ceník materiálů je kompletní seznam oborů, druhů a položek materiálů včetně aktuální ceny na českém trhu.

Položky v něm jsou řazeny dle oborů materiálů řazeného pomocí číselného kódu a dle druhů materiálů, které zohledňují účel výrobku. Cena materiálu je včetně pořizovacích nákladů a uvedeného zdroje ceny položky materiálu.

Konstrukční prvky

V modulu RTS DATA je jako soubor konstrukcí a prvků, které se fyzicky mohou nacházet na stavbě a mohou mít 3D vyjádření v oblasti informačního modelování staveb. Jsou součástí systému RTS BIM a jejich nejvyšší entitou je stavební objekt členěn dle klasifikace JKSO.

RTS BIM je systém klasifikačního systému a parametrů, které konstrukce (na základě jejich zaklasifikování v modelu stavby) doprovázejí.

Klasifikační systém je stromové struktury a rozpadá se přes funkční díly, podfunkční díly na konstrukční prvky a jejich technické specifikace.

Parametry jsou rozděleny do pěti základních skupin, a kromě účelu technického popisu a definice konstrukce mají za úkol konstrukci navrhnout, pomoci postavit ale také ocenit a určit její časovou náročnost.

Více o informačním modelování stavby se dočtete zde.

Agregované položky

Ceník je určen pro sestavení orientační ceny zejména ve fázi projektu pro stavební povolení. Dále je určen pro ocenění konstrukcí ve fázi projektu pro provádění staveb, jestliže se konstrukce v projektu shoduje s popisem položky.

Položky v ceníku svou skladbou obsahují zastoupení základních položek prací, materiálů a přesunu hmot. Jednotlivé agregace mají určující měrnou jednotku. K této jednotce jsou spočteny spotřeby množství položek základních.

HSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Druhy materiálu

Hierarchická|stromová struktura řazení položek materiálů dle jejich umístění, účelu či využití. Nejnižší entita stromu má vazbu na harmonizovanou nebo určenou normu, případně je doplněn o technický návod.

Obory materiálu

Obsahují kompletní seznam oborů materiálů a jejich položek včetně aktuální cenové hladiny.