Vyhledat:
||

Cenová soustava RTS DATA

je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Ceníky prací

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízejí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby.

HSV

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Ceníky materiálu

Obsahují kompletní seznam oborů materiálů a jejich položek včetně aktuální cenové hladiny.

Konstrukční prvky

Katalog, popisovník stavebních konstrukcí , který slouží pro strukturaci výkazu výměr a současně stanovení předpokládané ceny s využitím BIM jako zdroje informací.

Ceník agregovaných položek

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV, PSV a montáží včetně aktuální cenové hladiny.

HSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.