Nejste přihlášeni. Některé části modulu vyžadují autorizaci.
||

Cenová soustava RTS DATA

je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Ceníky prací

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízejí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby.

HSV

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Ceníky materiálu

Ceník materiálů a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu. Položky v něm jsou řazeny dle oborů materiálů řazeného pomocí číselného kódu a dle druhů materiálů, které zohledňují účel výrobku. Ceník materiálů je kompletní seznam oborů, druhů a položek materiálů včetně aktuální ceny na českém trhu. Cena materiálu je včetně pořizovacích nákladů a uvedeného zdroje ceny položky materiálu.

Konstrukční prvky

Katalog, popisovník stavebních konstrukcí , který slouží pro strukturaci výkazu výměr a současně stanovení předpokládané ceny s využitím BIM jako zdroje informací.

Ceník agregovaných položek

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV, PSV a montáží včetně aktuální cenové hladiny.

HSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Druhy materiálu

Hierarchická|stromová struktura řazení položek materiálů dle jejich umístění, účelu či využití. Nejnižší entita stromu má vazbu na harmonizovanou nebo určenou normu, případně je doplněn o technický návod.

Obory materiálu

Obsahují kompletní seznam oborů materiálů a jejich položek včetně aktuální cenové hladiny.